Godziny

Godziny:

100 – godzina pierwsza

200 – godzina druga

300 – godzina trzecia

400 – godzina czwarta

500 – godzina piata

600 – godzina  szósta

700 – godzina  siódma

800 – godzina  ósma

900 – godzina dziewiąta

1000 – godzina dziesiąta

1100 – godzina jedenasta

12 – godzina dwunasta

13 – godzina trzynasta

14 – godzina czternasta

15 – godzina piętnasta

16 – godzina szesnasta

17 – godzina siedemnasta

18 – godzina osiemnasta

19 – godzina dziewiętnasta

20 – godzina dwudziesta

21 – godzina dwudziesta pierwsza

22 – godzina dwudziesta druga

23 – godzina dwudziesta trzecia

24 – godzina dwudziesta czwarta